Algemene voorwaarden

 • Het seizoen loopt van 14 september t/m 13 juni.
 • De vakantiedata staan in het jaaroverzicht op de website.
 • Musicalschool Étoile is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal, schade, letsel of ongeval als gevolg van spel-, zang,- of danssport beoefening.
 • Lessen die méér dan twee keer uitvallen worden ingehaald.
 • Musicalschool Étoile behoudt zich het recht voor lestijden, lesdagen, locaties, huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen.
 • Musicalschool Étoile behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij te weinig aanmeldingen.
 • De huisregels van Musicalschool Étoile dienen te worden nageleefd.
 • Musicalschool Étoile mag uitsluitend voor promotie- en serviceverleningsdoeleinden beeldmateriaal maken en publiceren op de internetsite.
 • Indien uw kind verhinderd is voor één van de lessen; graag van te voren afmelden bij Leonie Wintjes: 0645370212. Bij deelname aan de cursus wordt verwacht dat de leerling enkel in uitzonderlijke gevallen niet aanwezig is. Het vaak missen van de lessen betekent een achterstand van de leerling en het ophouden van de groep.
 • Eén keer per jaar is er voor ouders, vrienden en familie de mogelijkheid een les bij te wonen. Aan het eind van het cursusjaar zullen de leerlingen optreden in een musicalvoorstelling of presentatie. De data van de kijklessen en voorstellingen staan in de agenda op de website.

Huisregels

 • Cursisten zijn ten allen tijde verantwoordelijk voor hun eigen spullen. Waardevolle items kunnen tijdens de les bij de docent in bewaring worden gegeven.
 • Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor het dragen van de juiste kleding en het schoeisel passend bij de lessen die ze volgen. In de zaal is buitenschoeisel niet toegestaan.
 • Eten in de repetitieruimte is niet toegestaan. Het drinken van water wel, maar dan alleen uit af te sluiten flesjes of bidons.
 • Cursisten dienen de kleedkamers en repetitieruimtes netjes en schoon achter te laten.
 • Bij wangedrag, het niet opvolgen van de huisregels of instructies van de docent, behoudt musicalschool Étoile zich het recht voor om cursisten deelname aan de cursus te ontzeggen.

Betalingsvoorwaarden

Inschrijven

Dit gebeurt door het invullen van het inschrijfformulier op de site. Je bent automatisch ingeschreven voor een volgend seizoen tenzij je dit binnen het opzegtermijn opzegt. Zonder opzegging wordt de overeenkomst als voortgezet beschouwd. Indien de deelnemer minderjarig is, zijn de ouder(s)/verzorger(s) betalingsplichtig.  

Lessen kunnen uitsluitend gevolgd worden indien aan de betalingsverplichting is voldaan. U kunt kiezen uit:
    1. Automatische incasso (3 perioden, namelijk: september-december, januari-maart en april- juli). Het bedrag wordt in de eerste week van de periode afgeschreven. Afwijkende betalingsregeling in overleg mogelijk.
    2. Het totale lesgeld overmaken op rekening IBAN: NL77RABO0142411353 t.n.v. musicalschool Étoile

Opzeggen

Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail en alleen tussen 1 mei en 13 juli. Bij tussentijds stoppen is er geen restitutie van het lesgeld mogelijk. Cursusgelden worden bij verzuim van lessen niet gerestitueerd.

Proefles

Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend een proefles volgen. Als de deelnemer niet doorgaat zitten hier geen kosten aan verbonden.

Later inschrijven

Het lesgeld voor leerlingen die later in het jaar instromen, wordt verrekend met het aantal lesweken dat nog resteert.

Tarieven 2022-2023

De tarieven zijn inclusief kostuumkosten en exclusief kaartjes voor de voorstellingen en presentaties. De tarieven kunnen aan het einde van het seizoen worden bijgesteld en staan op de website.

Inningskosten

Alle kosten die gemaakt worden door inning van achterstallige lesgelden zijn voor rekening van de betalingsplichtige van de leerling. Het lesseizoen bij Étoile loopt van september t/m juli en bestaat uit drie periodes:

 • 1e periode: September t/m december
 • 2e periode: Januari t/m maart
 • 3e periode: April t/m juli

Zo bereik je ons

Leslocatie 

De Driewiek
Jeroen Boschstraat 49
5831 VV Boxmeer

Contact

leonie@musicalschooletoile.nl
06 45370212

Postadres & Zanglessen

Zangstudio Leonie Wintjes
Raaf 23
5831 NN Boxmeer

Facebook

Like je ons ook op facebook ?

© 2022 Musicalschool Étoile